Manifest Col·laboratori del Baix Llobregat

ENGEGA logo

Col·laboratori del Baix Llobregat

Manifest obert per a la comarca de la co-innovació

V0.1

El Baix Llobregat,

12 de desembre 2014.

 

En la primera Setmana de la Co-innovació del Baix, cel·lebrada del 10 al 12 de desembre del 2014 , convocada per les següents institucions:

Citilab-Cornellà, Fundació Ciutat de Viladecans, Innobaix, Consell Comarcal Baix Llobregat.

Amb el suport de l’Ajuntament de Cornellà, Ajuntament Sant Feliu de Llobregat, Ajuntament de Barcelona, Àrea Metropolitana de Barcelona, Generalitat de Catalunya, IBM,

Siemens, UPC, Pimec, AEBALL, CC.OO, UGT, i2cat.

Hem pogut constatar que hi ha interès per impulsar un sistema d’innovació a la comarca basat en la co-innovació.

Entenem que la co-innovació és la innovació col·laborativa que considerem una feina de tothom.

La sortida de l’actual crisi econòmica i social només es pot afrontar amb èxit amb un esforç renovat i coordinat de creativitat i d’innovació. El Baix Llobregat té una tradició d’innovació reconeguda. El que necessitem ara és renovar-la amb la força de les noves generacions digitals. Les ciutats tenen molt a dir. Tots podem innovar. Hi ha innovacions en productes i serveis, en mètodes i processos, en models d’organització i de relacions, en el desenvolupament de talent, en noves formes de presentar el valor i el seu model de sostenibilitat. Aquestes innovacions representen canvi, novetat i progrés. En definitiva un bé per al conjunt de la societat de la qual tots en formen part. Junts podem innovar: des de la consciència col·lectiva, la motivació compartida, la creativitat, el compromís, la col·laboració i l’execució de projectes d’innovació que fan realitat les idees compartides.

Al Baix Llobregat hi ha innovació: a l’empresa, a l’administració, al món educatiu, en les accions de moltes persones que somien, participen, dissenyen i s’impliquen en el desenvolupament del futur des de la co-responsabilitat i des del lideratge compartit. Junts podem fer més i aquesta és la invitació per fer-ho, mitjançant el desenvolupament de propostes de valor innovadores en col·laboració. Perquè la co-innovació, la innovació col·laborativa, és feina de tothom.

Ens proposem continuar el camí iniciat en aquesta setmana al llarg de tot l’any.
Els objectius que ens marquen són els següents:

 1. Aflorar i fer el mapeig de la comunitat de co-innovació del Baix Llobregat.
 2. Reunir i presentar els diferents tipus d’innovacions: socials, empresarials, polítiques, digitals, educatives, agràries, urbanes, etc. de la Comarca.
 3. Generar nous projectes de co-innovació a tots els municipis de la comarca.
 4. Obrir la innovació a tothom mitjançant l’aprenentatge.
 5. Recuperar la memòria d’innovació del Baix Llobregat.
 6. Ajudar al fet que el Baix Llobregat esdevingui una comarca col·laboratori pionera que generi un nou model de desenvolupament econòmic i social, més innovador i inclusiu i sostenible.

Ens comprometem seguir treballant durant activitats el 2015 amb les següents activitats

 • Continuar treballant en el mapa de la co-innovació de la comarca.
 • Generar 2-3 iniciatives i projectes d’innovació de la Comarca.
 • Integrar aquestes iniciatives en l’estratègia d’especialització de Catalunya.
 • Organitzar una nova setmana de la co-innovació l’any 2015, preparada trimestralment en jornades temàtiques amb temes d’innovació de la comarca amb tallers pràctics, activitats lúdiques i d’intercanvi de coneixement.

Els resultats que esperem obtenir són els següents

 • Posicionar al Baix Llobregat com la comarca de la co-innovació, de la innovació col·laborativa i oberta a tothom, dins l’ l’estratègia d’especialització Intel·ligent de Catalunya i Europa.
 • Configurar una comunitat territorial d’innovació amb identitat pròpia.
 • Construir el Baix Llobregat, com a comarca-laboratori oberta i viva.
 • Projectes d’innovació en col·laboració per a la Comarca.
 • La co-innovació és la innovació col·laborativa. Una feina de tothom.

Baix Llobregat,12 de desembre 2014